2010. gadā sākti vairāki projekti, kuros tiek izstrādātas jaunas pieejas un risinājumi saistībā ar automatizēto tulkošanu, kā arī gatavoti jaunie pētnieki:

ACCURAT — paredz izpētīt jaunas metodes, kā uzlabot mašīntulkošanu latviešu un citām nelielām valodām: http://www.accurat-project.eu/
LetsMT! — mašīntulkošanas konstruktora izveide: http://www.letsmt.eu/
TTC — terminoloģijas izguves pētniecība: http://www.ttc-project.eu/
EASTIN-CL — Eiropas palīgtehnoloģiju informācijas tīkls: http://eastin-cl.eu/
CLARA — ES jauno datorlingvistikas pētnieku sagatavošana: https://clara.uib.no/