Mašīntulkošanas sistēmas izveide ir viens no pirmajiem Valodu krasta iniciatīvas pilotprojektiem, kas īstenots, lai dotu ieguldījumu iniciatīvas virsmērķa sasniegšanā — nodrošināt labāko iespējamo tehnoloģisko atbalstu latviešu un citu mazo valodu lietotājiem.

Mašīntulkošanas sistēmas izveide darbam virzienā no latviešu uz angļu un no angļu uz latviešu valodu notikusi, vienotā komandā darbojoties Tildes valodas tehnoloģiju ekspertiem un Microsoft pētniecības centra Microsoft Research speciālistiem. Projekta galvenais mērķis ir izveidot latviešu valodai labāko mašīntulkošanas sistēmu.

Patlaban ir izveidots mašīntulkošanas sistēmas tehnoloģiskais pamats, kā arī radītas iespējas plašai sabiedrībai iesaistīties šīs sistēmas lietošanā, novērtēšanā un pilnveidošanā. Sabiedrības iesaistīšanās sistēmas pilnveidošanā ir būtiska projekta sekmīgas īstenošanas sastāvdaļa, jo mašīntulkošanas sistēmas spēja nodrošināt pēc iespējas labāku tulkojumu ir lielā mērā atkarīga no tajā ievadīto datu (rediģēto tulkojumu) apjoma. Visi sistēmas lietotāju radītie valodas resursi tiks saglabāti un būs brīvi pieejami sabiedrībai.

Tulkošanas sistēma ir brīvi pieejama un viegli lietojama visiem interesentiem. Tā ne tikai nodrošina automatizētu tulkošanu vairākās valodās, bet arī katra lietotāja iespēju piedalīties tulkošanas rīku kvalitātes uzlabošanā. Piedaloties mašīntulkošanas sistēmas izveides/uzlabošanas projektā, katram latviešu valodas lietotājam tiek piedāvāta iespēja dot savu ieguldījumu latviešu valodai vislabākās mašīntulkošanas sistēmas izveidošanā. Tulko savu izvēlēto mājaslapu/tekstu un, ja nepieciešams, palīdzi sistēmai iztulkot pareizāk!

Pamācību, kā uzstādīt Kopīgās tulkošanas platformu, lasi šeit.